Home

Systeemtherapie, tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie, is een uitgave van de Stichting Tijdschrift voor Systeemtherapie (opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en van uitgeverij Boom. Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Leden van de NVRG en BVGRS krijgen Systeemtherapie als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden en instellingen kunnen zich abonneren via de uitgever.

Het vak systeemtherapie omvat het veranderingsgericht werken met sociale systemen, zoals relaties, gezinnen en teams. Het doel van het tijdschrift is de stimulering, verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de systeembenadering.

Naast hoofdartikelen over theoretische en methodische ontwikkelingen in het vak bevat het tijdschrift Systeemtherapie een aantal vaste rubrieken. In De Praktijk, Professie en Persoon, Reflecties, Discussie, Onderzoek Gesignaleerd, Congressen en Boeken worden recente ontwikkelingen in de systeemtherapie besproken.

Zie voor meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl.